Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13.9’a geriledi

Türkiye’de 2018 yılında binde 14.7 olan yıllık nüfus artış hızı, 2019 yılında binde 13.9 düzeyine geriledi.Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı.Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Toplam nüfusun yüzde 50.2’sini erkekler, yüzde 49.8’ini ise kadınlar oluşturdu.Buna göre, Türkiye’de  ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50.8’ini erkekler, yüzde 49.2’sini kadınlar oluşturdu.TÜİK’in verilerine göre, 2019’da bir önceki yıla göre, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 92.3’den yüzde 92.8’e çıktı ve böylece belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7.7’den yüzde 7.2’ye düştü.Bu dönemde İstanbul’un nüfusu, 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18.66’sının ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.Buna karşılık, Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu; Tunceli’yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane izledi.TÜİk verilerine göre, Türkiye’nin 2007 ve 2019 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.Ortanca yaş 32’den, 32.4’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31.4’ten 31.7’ye, kadınlarda ise 32.7’den 33.1’e yükseldiği görüldü. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 40.8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u, 40.2 ile Balıkesir, 39.9 ile Giresun izledi. Şanlıurfa 20.1 ile en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı 20.9 ile Şırnak ve 21.8 ile Ağrı izledi.Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 39.5 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 19.7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42.1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şırnak 20.5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66.5 iken 2019 yılında yüzde 67.8’e yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26.4’ten yüzde 23.1’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7.1’den yüzde 9.1’e yükseldi. Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 47.4’den yüzde 47.5’e yükseldi.Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34.5’ten, yüzde 34.1’e gerilerken, çalışan birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12.9’dan yüzde 13.4’e yükseldi.Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı’, bir kişi artarak 108 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul’u 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir izledi.Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli’yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan izledi.Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 320 oldu. (Grafik – Tablo)

Bir önceki yazımız olan Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti (2) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Related posts

Leave a Comment